Akce týdenní výprodej

  1. OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.1. Obchodní společnost Šťastné s.r.o., se sídlem: Na Drahách 734, Mirošov 338 43, identifikační číslo: 05941334 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 273266 (dále jen “Simply Kids”) spouští marketingovou kampaň s názvem „Týdenní výprodej“ (dále jen „Akce“) od 00:00 dne 21. listopadu 2022 do 23:59 dne 28. listopadu 2022 (dále jen „Doba konání“) a tímto stanovuje pravidla Akce, která jsou k dispozici na https://www.simplykids.cz/rubriky/nase-novinky/tydenni-vyprodej/

1.2. Simply Kids jako maloobchodní prodejce dodává zboží především fyzickým osobám jako koncovým zákazníkům a za tímto účelem organizuje i své kampaně. Simply Kids si výslovně vyhrazuje právo za účelem obsloužení co nejvíce fyzických osob jako svých cílových zákazníků, zrušit objednávky od nespotřebitelů, u kterých objednané množství zboží převyšuje množství běžné spotřeby pro potřeby fyzických osob jako koncových zákazníků. V takových případech Simply Kids upozorní Kupujícího e-mailem na zrušení objednávky a případně vrátí již zaplacenou kupní cenu.

2. DEFINICE

2.1. Simply Kids v rámci této Akce poskytuje slevu na veškeré před Akcí nezlevněné zboží (dále jen „Zboží“)

2.2. Sleva na Zboží platí po dobu Akce nebo do vyprodání zásob příslušného Zboží v průběhu kampaně. Nabídka Zboží zahrnutého do Akce se může během Doby konání Akce lišit a být obměňována.

2.3. Simply Kids upozorňuje, že slevy v Akci se počítají z původní ceny Zboží.

3. OBJEDNAT

3.1. Při objednávání Zboží nabízeného v Akci je nutné postupovat v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami Simply Kids a konkrétními podmínkami této Akce.

3.2. Zboží zahrnuté do Akce nelze zakoupit telefonicky ani faxem, ale pouze online.

3.3. Získání slevy, resp. Zboží v Akci za zvýhodněnou cenu, vyžaduje vyplnění a řádné zaplacení objednávky zvoleným způsobem platby – nestačí pouze vložit Zboží do Nákupního košíku.

3.4. Slevy poskytnuté v rámci této Akce nelze kombinovat s žádnými jinými slevami nebo cenovými zvýhodněními poskytovanými Simply Kids nebo aplikovatelnými na Zboží v jiných situacích.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Simply Kids prohlašuje, že nenese odpovědnost za jakékoli chyby, které se mohou vyskytnout při přenosu elektronických zpráv.

4.2. Simply Kids si vyhrazuje právo změnit tyto Podmínky Akce a v případě potřeby Akci zrušit.

4.3. Účastníci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v Akci. Simply Kids výslovně uvádí, že slevu ani dopravu zdarma, pokud byla poskytnuta, nelze vrátit v hotovosti, a to ani v případě, že Zákazník vrátí zakoupené Zboží, na které slevu a/nebo dopravu zdarma využil. Zákazník, který vrátí Zboží, nemá nárok na vrácení peněz kromě skutečné ceny zakoupeného Zboží zaplacené Zákazníkem.

4.4. Simply Kids si vyhrazuje právo vyloučit z kampaně jakéhokoli zákazníka, který:

  • Nesplňuje specifikované podmínky Akce;
  • Platí kartou, ke které nemá oprávnění používat;
  • Jedná v rozporu se zákonem a/nebo dobrými mravy a/nebo se v souvislosti s Akcí dopustí podvodu;
  • Poskytuje nepravdivé nebo neúplné informace pro účast v Akci.

V případě vyloučení účastníka Akce nemá tento právo na náhradu nákladů či škody, která by mu tím mohla vzniknout.

4.5. Tyto Podmínky Akce nabývají účinnosti dnem jejich oznámení.

 V Plzni, dne 18.11.2022

×

Splátková kalkulačka ESSOX